Kamis, 22 Desember 2011

Kumpulan cerita lucu bahasa banjar

Cara Lakas Baanakan
Oleh : Behady Putra Angkinang [NSL'12]
Di gardu Sambang Lihum dudukan O’om wan Busu, bapandiran sambil batakun.
Busu: Om, kaya apa supaya lakas ba’anakan?
Oom: Aku kada bisa jua nah mamadahakan.
Kada lawas datang si John, lalu Oom manyuruh Busu batakun wan John.
Oom: Tu nah batakun wan nang tahu Busu ae, sidin harat baulah anak!
Busu: Ouy John! Kaya apa supaya lakas baanak?
John: Handak lakas lah?
Busu: He’eh..
John: Kawini orang nang batianan 9 bulan lakas baanak!
(Kada tahu-tahu muha si John sambil bajauh).ANGGAP TUNGGUL
Oleh: John Kenedy Bucek, Palangkaraya (NSL-05)
Di Disa Negeri Sambang Lihum ada kunjungan matan Kacamatan lengkap wan Unsur Muspidanya. Kabalujuran Pambakal lagi gagaringan lalu sidin minta tulung wan Oom staff sidin gasan manarima wan mambari sambutan bila acara kaina. Pambakal mangiyau Oom ka rumah, sualnya ada nang parlu dipandir akan, singkat kisah.
“Kita imbah isuk kadatangan tamu panting matan kacamatan,” jer Pambakal.
“Inggih, imbah tu napa nang pacang ulun siapakan san manyambut tamu tarhurmat tu?” jer Oom manyahuti.
“Unda limpahkan samuaan urusan wan nyawa, segala bapidatu panyambutan, nyawa jua kaina di kantur disa!” jer Pambakal.
“Hah! Asa kada bisa ulun pambakal ae bapidatu ngitu, amun gawian nang lain ulun siap haja,” jer Oom pina bingung.
“Unda padahi nyawa lah, sagala kunsip pidatu sudah unda ulah san nyawa wan ada sadikit lagi unda mamadah, apabila nyawa bapidatu jangan gugup, anggap haja tamu barataan di ruangan kantur disa tu tunggul!” jer Pambakal pulang.
“Amun kaya ngitu siap haja ulun,” jer Oom manyanggupi.
Pas hari tamu tarhurmat datangan, langsung Oom bapidatu di muka bubuhan tamu.
Isi pidatunya:
Bpk.Camat Banua Hujung Tanah yang saya hormati.
Bpk/Ibu Unsur Muspida dan semua undangan yang saya cintai, selamat datang di Disa Negeri Sambang Lihum.
Mohon ma’af yang tak terhingga pada kesempatan ini, Pambakal sedang sakit oleh karena itu saya ditunjuk mewakili beliau.
Dan ada pesan beliau kemarin kepada saya bahwa kalian semua ini saya anggap tunggul!


UJAI TULAK SARUAN PANGANTINAN
Oleh: Pambakal Sambang Lihum
Ujai ne diundang kawannya bekawinan di Kapuas. Bangaran dahulu kawannya datang juwa waktu inya kawin, tapaksa Ujai mambayari hutang. Jadi tulak ae Ujai matan Hulu Sungai basapida mutur ka Kapuas. Rahatan di Anjir, inya handak bekamih, napang jalannya rusak lalu. Basinggah ae Ujai di parak puhun kayu. Dilihatinya pina kadada urang, langsung ae bekamih. Kada sadar pada di balakang puhun ada bibinian nang baistirahat imbah datang di pahumaan. Sadikit lagi kana sidin banyu kamihnya ne.
“Uma ae, purunnya pian bekamih parak ulun, kada tahu disupan lalu!” jar binian ne.
Takajut Ujai malihat ada bibinian di balakang puhun, saking takajutnya kabalujuran si Ujai ne takantut sing nyaringan.
“Akayah ae, dasar kada tahu disupan lalu pian ne, imbah babarang bekamih bekantut ha pulang,” jar bibinian ne.
Pina mahabang ha muha Ujai kasusupanan. Lalu manjawap sakakananya, “Inya dasar kaetu Cil ae, mun ada hujan labat biasanya ada juwa patirnya!” jar Ujai sambil babuat ka sapida mutur . KABURRRRRRRRRRRRRRR.Kakanak Liwar Macalnya
Oleh : Tuan Muda Busu Wahyu [NSL'09]
Pa Haji Amin ni urangnya paling sugih di kampung wan sidin bisa juwa jadi Imam di langgar, baisi anak saikungannya ha pulang bangaran Adum.
Adum ni liwar macalnya urang tuha nang kaya John, nang tacut di kampung gen dihulutinya apalagi si Ian, cupit Pasar Ahad gen dihulutinya jua. Bibinian di kampung haja dijapainya di burit. Tuhuk dah Pa Haji Amin ni minta banyu tatap kada ampih-ampih jua.
Rahatan sumbahyangan magrib di langgar, abahnya (Pa Haji Amin) jadi Imam, si Adum ne pas abahnya imbah mambaca Fatihah makmum nang lain manyahut “Amiiin,” ada Adum inya manyahuti “Abaaaaah…!”
Apa ada gigir sa langgaran mandangarnya, si Adum ni bingung handak manyahuti ‘amiin’ katiya ngaran kuitan, jadi paksa ai jar Adum manyahuti ‘abaaah’. Apa ada lagi pada habang talinga dipulas abahnya si Adum.


KABUN TIWADAK SU IJAK
Oleh: Pambakal Sambang Lihum
Su Ijak ne rancak bemamai, napa? Bila musim tiwadak labat babuah, pasti dah banyak malingnya. Mun puhunnya ditunggui, kadada pang nang wani mancuntan. Imbah tulak satumat haja kaluar pada punduk handak manukar timbaku di warung Acil Enor, pas babuliknya habis sakayuan diunduh maling. Jaka pang diputik haja, ne betabang wan puhunnya.
Tauling-uling kapala Su Ijak imbah malihat, sambil bapikir, kayapa caranya supaya kada dicuntan lagi? Ahirnya dapat akal, lalu sidin manulis di papan nang isinya:
“Tuhan tahu haja siapa nang maambil tiwadakku!”
Asa tanang dah hati Su Ijak imbah manulis ne, “Insya Allah kadada lagi nang wani meambil tiwadakku, rasanya di kampung ne kadada pang nang kada baimannya.” Isuk arinya, Su Ijak takajut pulang, napang malima kayu ditabang buhannya. Sakalinya di papan tulisan sumalam betambah pulang tulisannya:
“Tuhan tahu haja siapa nang maambil tiwadakmu, tapi Tuhan kada pacangan mamadahkan wan ikam siapa nang meambil!”
Ranai am Su Ijak imbah mambaca tulisan tadi.
Sumber : http://banuahujungtanah.wordpress.com/tag/cerita-lucu-bahasa-banjar/5 komentar: